7/24 DESTEK HATTI: 0850 205 56 78
HAKKIMIZDA Hakkımızda > Duyurular >

Duyurular

                                                                      DUYURU 

                                                 ISKAT HAKKINDA / 15.02.2019

                                            

Şirketimizin 10.650.000 TL’ye yükseltilen sermayesi ile ilgili olarak kalan tutar olan 7.937.541,89 TL’nin en geç 28.12.2018 tarihine kadar ödenmesi için ortaklarımıza 26.11.2018 tarihli 9710 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılan ilana rağmen 12 ortağımızın ödeme yapmadığı tespit edilmiş; Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve TTK hükümleri gereğince, ödeme yapmayanlar hakkında yasal gereklerin yerine getirilmesine karar verilmiş, bu kapsamda mütemerrit pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup gönderilerek ve kurumsal internet sitesinden yapılan duyuru ile ödemeye davet ve ihtar yapılmış; bu davet ve ihtara rağmen 11.02.2019 günü, saat 17.00 a kadar ödeme yapmayanlar hakkında ise 14.02.2019 tarihli 2019/4 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ıskat kararı verilmiş ve bu kararların gerekleri yerine getirilmiştir.

 

TTK 482-483. Maddeler ve Esas Sözleşme hükümleri gereğince ilanen duyurulur.  

 

İlan Tarihi :15.02.2019

HIZLI ERİŞİM

0850 205 56 78

numarasından bizler ile iletişime geçebilirsiniz