7/24 DESTEK HATTI: 0850 205 56 78

Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

Referans Örnek : https://www.guvencehesabi.org.tr/Hsap.aspx

Zamanaşımına uğrayan tutarların ilanı (Yönetmelikteki ilgili madde)

MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki paraların zamanaşımına uğraması halinde söz konusu tutarlara ilişkin bilgiler zamanaşımı tarihini izleyen Şubat ayının ilk iş gününden itibaren sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşların internet sitelerinin ana sayfalarında dikkat çekecek bir şekilde ekte yer alan logo ve “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında oluşturulacak bir sorgulama alanında dört ay süreyle erişime sunulur. Söz konusu sorgulama alanında zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacağı hususuna yer verilir. Sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar, söz konusu listelerin kendi internet sitelerinde erişime sunulduğu hususunu zamanaşımı tarihini izleyen Şubat ayının onbeşinci gününe kadar ülke genelinde yayım yapan ve ilan talebi tarihinde Basın İlan Kurumu listelerindeki tirajı en yüksek ilk on gazeteden ikisinde Basın İlan Kurumu aracılığıyla iki gün süreyle ilan eder.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki paralardan 100 TL ve üzeri tutarda olanlar bakımından, sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar, yukarıdaki fıkranın yanı sıra, bu paraların hak sahiplerince başvuruda bulunulmadığı takdirde 5684 sayılıKanunun 33/B maddesi uyarınca ilgisine göre Güvence Hesabına veya özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara devredileceği hususunda zamanaşımı tarihini izleyen Ocak ayı sonuna kadar hak sahiplerini iadeli taahhütlü mektup ve güvenli elektronik haberleşme yöntemleri ile bilgilendirmek zorundadır.

(3) Sigorta ve emeklilik şirketleri, zamanaşımına uğrayan paralara ilişkin olarak hak sahiplerine ait kimlik ve adres bilgileri ile zamanaşımına konu tutarları içeren listeleri Şubat ayının ilk iş gününde Güvence Hesabına gönderir. Güvence Hesabı listelerin kendisine ulaşmasından sonra bu tutarlara ilişkin olarak kendi internet sitesinde ekte yer alan logo ve “Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar” başlığı altında tüm şirketleri içerecek şekilde oluşturulacak bir sorgulama alanında zamanaşımı tarihini izleyen takvim yılının Mayıs ayının sonuna kadar sorgulama ekranı tahsis eder.

(4) Bu madde uyarınca tahsis edilen sorgulama alanında hak sahipleri, kimlik bilgilerine (T.C. kimlik no.su) göre sorgulama yaparak zamanaşımına uğrayan tutarları görebilirler. T.C. kimlik no.su bilinmeyen kişiler için “Ad-Soyad” bilgilerine ilave olarak “Doğum Tarihi” bilgilerinin girilerek sorgulama yapılabilmesi için gerekli alt yapı sağlanır.

(5) Sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılması gereken ilanı, Birlik bu şirketler ve kuruluşlar adına yapabilir. Bu durumda anılan şirketler ve kuruluşlar ayrıca ilan yapmazlar.

(6) Bu madde kapsamında Basın İlan Kurumu aracılığıyla yapılan ilan metninde, sorgulama yapılabilecek şirketlerin unvanları ve internet adresleri ile ortak sorgulama yapılabilecek Güvence Hesabının unvanına ve internet adresine yer verilir. Ayrıca bu ilan metninde, zamanaşımına uğramış tutarların Haziran ayının onbeşinci gününe kadar aranmaması durumunda Haziran ayının sonuna kadar Güvence Hesabına veya özel kanun hükümler dahilindesigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlara aktarılacağı hususuna da yer verilir.

(7) Güvence Hesabı, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ilgili bilgilerin kendisine gönderildiğini takip etmek ve ayrıca söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketleri düzenli olarak Müsteşarlığa bildirmek zorundadır.

 

HIZLI ERİŞİM

0850 205 56 78

numarasından iletişime geçebilirsiniz