DUYURULAR


 

Ortaklarımıza Duyuru

7 Ağustos 2017

 

Tür Değişikliği İşlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Kooperatifimiz sigortacılık alanında faaliyet gösterdiğinden ve hayat dışı sigorta ruhsatı bulunduğundan, ayrıca faaliyetlerinin Sigortacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda gereği gibi yerine getirilmesi, sermaye yeterliliğinin ilgili mevzuat uyarınca karşılanması gerektiğinden ve Hazine Müsteşarlığı’nın kooperatifimizin anonim şirket nev’ine dönüştürülmesine ilişkin görüşü bulunduğundan, kooperatifimizin gerçek bir sermaye şirketi olarak “Anonim Şirket” nev’ine dönüştürülmesi gerekli hale gelmiştir. Bu sebeple kooperatifimizin; tür değişikliği planı, tür değişikliği raporu, son üç yılın finansal tablolarının Genel Kurulun onayına sunulmasından önce otuz (30) gün süreyle, kooperatifimizin merkez adresi olan İnönü Cad. Tüzün Plaza No:96/4 Kozyatağı, Kadıköy, İstanbul merkez adresimizde ilgililerin incelemesine hazır bulundurulduğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 188 inci maddesi gereğince ilan olunur.

 

S.S. Koru Sigorta Kooperatifi

Yönetim Kurulu 

Ortaklarımıza Duyuru

18 Temmuz 2017

Kooperatifler Kanun’unun 27’nci maddesi çerçevesinde, sermaye yüklemlerinden veya sair ödemelerden borcu bulunan  listede ismi yazılı ortakların işbu borçları ile ilgili yükümlerini bir ay içinde yerine getirmedikleri takdirde ortaklığının kendiliğinden düşeceğini ihtar ederiz:

 Liste İçin Tıklayınız