Değerlerimiz

Hakkımızda


  • Ortaklarımız:

Bir sigorta kooperatifi olarak, varlığımızın temel nedeni ve destekçisi olan ortaklarımıza karşı şeffaf, güvenilir ve verimli bir yapı oluşturarak, sürdürülebilir başarı elde etmek en önemli hedefimizdir.

  • Toplum:

İçinde yaşadığımız topluma karşı ödevlerimiz, en az ortaklarımıza olan ödevlerimiz kadar önemlidir. Toplumumuza değer katmak kurumsal önceliklerimizden biridir.

  • Çalışanlarımız:

Her bir çalışanımız, bilgisiyle, deneyimiyle, ön görü ve emeğiyle sistemimizin değerli bir parçasıdır. Kurumsal adalet ve çalışan hakları konusunda örnek bir sistem olmak temel taşlarımızdan biridir.

  • Etik Değerler ve Yasalar:

İşleyişiyle, iletişimiyle, tüm faaliyet ve ortaklık yapısıyla Koru Sigorta, etik kurallara ve yasalara gönülden bağlı bir kuruluş olarak varlığını sürdürecektir.