Misyon ve Vizyon

Hakkımızda


Sigorta kooperatifi kavramını en iyi şekilde temsil ederek; ortaklarımızın günden güne büyüyen bir kurumsal yapıda pay sahibi olmalarını, çalışanlarımızın bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırarak kariyerlerinde ilerlemelerini ve ülkemizde sigortanın tabana yayılmasını sağlamak.