Hasar İşlemleri


Değerli İş Ortağımız,

Sahip olduğunuz Koru Sigorta  poliçelerinizle ilgili olarak, bir hasar meydana geldiğinde 7/24 hizmet veren 0850 205 56 78 nolu çağrı merkezimizi arayınız

Kasko Hasar Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler:

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı veya karakol tutanağı (yoksa ayrıntılı beyan)
 • Alkol muayene raporu (hasar seyir halinde meydana gelmiş ise)
 • Aracın trafik ve tescil belgesinin fotokopisi
 • Kaza anında aracı kullanan sürücüye ait sürücü belgesi
 • Aracın hasarlı hali ile çekilmiş fotoğrafı
 • Tamir faturası
 • Poliçe prim ödemesine ait makbuzlar
 • Banka hesap numarası
 • Kasko poliçesinde taşınan yük için de teminat verilmiş ise aracın kaza anında taşıdığı yüke ait sevk irsaliyesi

Trafik Mecburi Mali Mesuliyet Maddi Hasarları ile İlgili Olarak Zarar Görenlerin Hazırlaması Gereken Belgeler:

 • Trafik poliçesi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağının aslı (tasdikli- kaşeli)
 • Karşı araç malikinin tescil belgesi fotokopisi (ruhsatı)
 • Sigortalı aracı kullanan kişinin alkol durumu trafik kaza tespit tutanağında mutlaka gösterilmiş olmalıdır. Aksi taktirde alkol raporu istenilmelidir, Aracı kullanan kişinin alkol raporu, rücu haklarımız açısından bu belge çok önemli
 • Zarar gören aracın hasarlı durumunu belirgin şekilde gösterir fotoğraflar
 • Sigortalı aracın fotoğrafları
 • Sigortalı araç sürücüsünün ehliyet fotokopisi
 • Sigortalı araç sürücüsünün ev, işyeri, ve benzin istasyonu gibi yerlere çarparak zarar vermesi halinde işin özelliğine göre eksper tayin edilir ve belge istenir. Tapu, Zarar gören mallara ait yasal kayıtlar ve onarım faturaları
 • Hasarın tamiratı ile ilgili fatura
 • Hasar bedelinin havale edilebilmesi için banka hesap numarası

Konut ve İşyeri Hasar Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler: Yangın

 • Poliçe fotokopisi
 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları (resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname
 • İtfaiye raporu aslı
 • Hasara ait fotoğraflar
 • Sigortalı kimlik belgesi sureti ve banka İban numarası
 • Şirket ise imza sirküleri ve yetki belgesi

Hırsızlık

 • Mahalli karakol tarafından düzenlenen ifade tutanakları ve görgü tespit tutanağı asılları
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi Levhası (işyeri hasarları için)
 • İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)
 • Zararı gösteren beyan, talepname

Dahili Su veya Seylap

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (işyeri hasarları için)

İşyeri ise muhasebe kayıtları (faturalar, demirbaş kayıtları, mizan, envanter kaydı)

Fırtına

* Yukarıdaki Hasarların özelliğine göre ek bilgi ve belgeler talep edilebilir.

 • Hasarın tarihi ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan ve talepname
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Vergi levhası (İşyeri hasarları için)