Ürünlerimiz


298 SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI

 
Yurt dışı seyahatleriniz de aniden hastalanmanız veya yaralanmanız sonucu acil durum gerektiren tıbbi giderler ve masraflar Seyahat Sağlık Sigortası ile Koru Sigorta güvencesi altında!
 

ÜRÜN BİLGİSİ

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden TC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu kişilerin belirtilen ülkelere yaptıkları seyahatleri kapsamaktadır. 
 
Avrupa Ülkeleri (Dar ve Geniş Teminat) Tüm Dünya (Türkiye hariç / Dar ve Geniş Teminat) için teminat verilebilmektedir.
 
DAR TEMİNAT
-Tedavi Masrafları 
-Acil Durum Ulaşımı 
-Vefat nedeniyle geri dönüş 
-Tıbbi tedaviden sonra geri dönüş 
-Tıbbi sebeplerden ötürü konaklama uzatımı
-Sigortalının tedavisinden ötürü yakın akraba üyelerinin seyahat etmesi 
-Seyahat İptali (mücbir sebep)  
-Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri 
-Ferdi Kaza (6 ay -18 yaş) Ölüm veya maluliyet
-Ferdi Kaza (19 -65 yaş) Ölüm veya maluliyet 
 
GENİŞ TEMİNAT
-Tıbbi Yardım ve Giderler 
-Acil durum ulaşımı 
-Vefat nedeniyle geri dönüş
-Tıbbi tedaviden sonra geri dönüş 
-Tıbbi sebeplerden ötürü konaklama uzatımı
-Sigortalının tedavisinden ötürü yakın akraba üyelerinin konaklaması 
-Sigortalının tedavisinden ötürü yakın akraba üyelerinin seyahat etmesi 
-Bagajın gecikmesi ve hasarı 
-Bagaj kaybı (12 saatten fazla bir süre) 
-Fazla Rezervasyon nedeniyle gecikme
-Kaçırılmış aktarma uçuşu nedeniyle gecikme 
-Peşin Ödeme (Yardım Hizmeti)
-Seyahat İptali 
-Vize Reddi 
-Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri 
-Ferdi Kaza (6 ay -18 yaş) Ölüm veya maluliyet
-Ferdi Kaza (19 -65 yaş) Ölüm veya maluliyet 
 
ACİL DURUM HİZMETLERİ
Seyahatiniz sırasında 7 gün/24 saat aranabilecek telefon numarası:

    0850 205 56 78   veya

+ 90 0212 371 07 40 

 
e-posta: alarm@remed.com.tr mail adreslerinden destek alabilirsiniz.
 
HASAR DURUMUNDA
Poliçe kapsamında yer alan bir teminata ya da Koru Sigortanın asistans firması tarafından sağlanan (bilgi ve organizasyon vb. gibi) asistans hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde sigortalı, herhangi bir girişimde bulunmadan önce ve hasarı en aza indirgemek için makul tüm önlemleri alarak en kısa sürede  
acil servis merkezini arayıp adını, soyadını, poliçe numarasını, bulunacağı yerin adresini ve telefon numarasını kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirmelidir. 
7 gün/24 saat aranabilecek telefon numarası:  0850 205 56 78   veya + 90 0212 371 07 40 
e-posta: alarm@remed.com.tr 
 
HASAR İHBARI DURUMUNDA SİZDEN AŞAĞIDAKİ BİLGİLER İSTENECEKTİR.
Poliçe Numarası
Sigortalının adı, soyadı 
Güncel sigortalı iletişim bilgileri
Sigortalının bulunacağı yerin adresi
Kısa bir şekilde sağlık sorunu
Nasıl bir yardım talebinin olduğunu bildirmelidir.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Seyahat Sağlık Sigortası ile hangi risklere karşı güvence altında olabiliyoruz?
Bu poliçe ile seyahatiniz sırasında keyfinizi kaçırabilecek ani bir hastalıkla karşı karşıya kalırsanız, tedavi görebileceğiniz en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir ve masraflarız karşılanır. 
Tedavinizin bitiminde evinize nakliniz sağlanır, Ayrıca seyahat sırasında vefat eden sigortalımızın nakil işlemlerini de poliçede satın aldığınız teminatlar ile güvence altına alınır.
 
Sigortalı yaş sınırı nedir?
-  0-17 yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilecektir.  
- 18-65 (bu yaşlar dahil) teminat verilmektedir
- 66-85 yaş aralığındaki kişilere ek prim karşılığı teminat verilebilecektir. 
- 86 yaş ve üzeri kişilere teminat verilemeyecektir.
 
Yabancı uyruklu kişiler bu poliçeyi yaptırabilir mi?
Yabancı uyruklu kişilere yabancı kimlik numarası olması şartı ile; daimi olarak Türkiye’ de ikamet etmeleri ve daimi olarak Türkiye’ de ikamet ettiklerine dair resmi belge sahibi olmaları koşulu ile poliçe tanzimi yapılabilecektir. 
 
Seyahat Sağlık Sigortasında meslek sınırlaması var mı?
Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. 
Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.
 
Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. 
 
Acil durumlarda yapılması gereken nedir?
Poliçe kapsamında yer alan bir teminata ya da Koru Sigortanın asistans firması tarafından sağlanan (bilgi ve organizasyon vb. gibi) asistans hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde sigortalı, herhangi bir girişimde bulunmadan önce ve hasarı en aza indirgemek için makul tüm önlemleri alarak en kısa sürede  
Koru Sigortanın asistans firmasını arayıp adını, soyadını, poliçe numarasını, bulunacağı yerin adresini ve telefon numarasını kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirmelidir. 
7 gün/24 saat aranabilecek telefon numarası:  0850 205 56 78   veya + 90 0212 371 07 40 
e-posta: alarm@remed.com.tr 
 
SİZE YAKIN ACENTE
İhtiyacınıza uygun Seyahat Sağlık Sigortası için sizi en yakın acentemize bekliyoruz, Acente listesi için tıklayınız.
 
 
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ
Bölge müdürlüklerimiz için  tıklayınız.
 
GENEL ŞARTLAR 
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları.
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları.