Katılım Sigortaları

Ürünlerimiz


Katılım Sigortası, üyelerinin katılımcı olduğu ve karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle birbirlerine güvence verdikleri bir sigortacılık modelidir.

Koru Sigorta ‘nın sunduğu risk paylaşımı esaslı katılım sigortacılığı uygulamasında;

•  Katılımcıların ödediği katılım sigortası primleri özel bir fon havuzunda toplanır. Bu fon havuzunun sahibi katılımcı sigortalılardır.

 

•  Fon havuzuna katılacak sigortalıların koruma altına alınacak değerleri İslami finans prensiplerine uygundur.

 

•  Katılımcıların üstlendikleri toplu riski tekrar paylaşmak, böylece kişileri ve fon havuzunu riskten korumak için İslami finans prensiplerine uygun reasürans “re-takaful” anlaşmaları yapılır.

 

•  Dönem sonunda fon havuzunda bir fazlalık olursa, bu fazlalık katılımcıların fona katkıları oranında katılımcılara da dağıtılabilir.

 

•  Dönem sonunda fon havuzunda açık meydana gelirse, bu açık fona faizsiz borç “karz-ı hasen” sağlanarak kapatılmaya çalışılır. Karz-ı hasen sağlanamaması durumunda katılımcılar fon havuzunun karşılayabildiği tazminatla yetinir veya tazminatların karşılanabilmesi için fona yeniden katılım sigortası primi öder.

 

•  Koru Sigorta fon havuzunda toplanan primleri sadece faizsiz ve İslami finans prensiplerine uygun yatırım araçlarında değerlendirir.

 

•  Sigorta aracılarına ödenecek ücret, fon havuzunu güvence altına almak amacıyla ödenecek reasürans primi, oluşacak hasarların tespiti için yapılacak eksper ödemeleri, risk gerçekleştiğinde katılımcı sigortalıya yapılacak tazminat ödemesi ve sigortacılık ile ilgili diğer gerekli teknik harcamalar fon havuzundan karşılanır.

•  Katılım Sigortası ürünlerimizin içerik ve teminatları Danışma Kurulumuzun kontrolünden geçirilerek yürürlüğe konur. Katılım sigortacılığı faaliyetlerinin İslami finans prensiplerine uygun olarak yapıldığını teyit amacıyla tüm işlemlerimiz Danışma Kurulumuz tarafından denetlenir.

 

Danışma Kurulu Üyelerimiz:

 

Prof. Dr. Hayrettin Karaman       Danışma Kurulu Başkanı

Mehmet ODABAŞI                       Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Süleyman KAYA           Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Osman GÜMAN            Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Soner DUMAN              Danışma Kurulu Üyesi