Nedir?

Sigorta Ettiren tarafından Sigortalı Müşterileri hesabına yaptırılan işbu Sigorta ile, Sigortalı Müşterilerin vefat, işsiz kalma ya da kaza nedeniyle daimi maluliyet hâllerinin gerçekleşmesi sonucu poliçede belirtilen Kredili Satış Sözleşmesine istinaden yapması gereken ödemelerini azami tazminat tutarı ile sınırlı olmak ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının uygulanabilir hükümleri ile Poliçe, işbu özel şartlar limit, hüküm ve şartları çerçevesinde teminat altına alınır.