Kabul Ediyorum
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için tıklayınız
×
7/24 DESTEK HATTI: 0850 340 34 34
HAKKIMIZDA Hakkımızda > Duyurular >

Duyurular

KORU SİGORTA A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
DUYURUSU
İLAN TARİHİ: 03.05.2021

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU’nun 05.05.2021 tarihinde, saat 11.00’da, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün Plaza 96/4 Kozyatağı / İSTANBUL adresinde gerçekleştirileceğine dair olağanüstü genel kurula çağrı ilanı 15.04.2021 tarihli ve 10310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştı.

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirlere yönelik olarak T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı Genelgesi ile 29.4.2021 - 17.05.2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmiştir. Bu kısıtlamalar çerçevesinde ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 29.04.2021 tarih ve 63624674 sayılı yazı doğrultusunda, anılan genel kurul toplantımız ertelenmiştir. Ertelenen OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL toplantımız 24.05.2021 tarihinde saat 11:00’da 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Tüzün Plaza 96/4 Kozyatağı / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname örneği ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Gündem:
1. Açılış ve saygı duruşu.
2. Toplantı Başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. Esas Sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye ve primlerin tespiti,
6. Dilekler ve kapanış.

Genel kurul toplantımıza asaleten veya aşağıda paylaşılan vekâletname örneği ile temsilciniz vasıtasıyla katılım sağlanması gereğini bilgilerinize sunarız.
KORU SİGORTA A.Ş
Yönetim Kurulu


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum Koru Sigorta Anonim Şirketi’nin 24.05.2021 tarihinde saat: 11:00'da, 19 Mayıs Mah. İnönü Cad. Ali İhsan Tüzün İş Merkezi N.96 K.4 Kozyatağı / Kadıköy / İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim.
Vekâleti verenin
Adı Soyadı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

EK: Esas Sözleşme Değişikliği Tadil MetniSERMAYE TAAHHÜDÜNÜ ÖDEMEYE ÇAĞRI
08.03.2021

Şirketimizin 15/06/2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 38.000.000 TL olan sermayesi, 87.000.000 TL artırılarak 125.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir.

Yeni pay alma hakkının (rüçhan hakkı) kullanılabilmesine ilişkin esasların belirlendiği Yönetim Kurulu Kararı Ticaret Sicili Müdürlüğünce 23/06/2020 tarihinde tescil edilerek 29/06/2020 tarihli ve 10107 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 422. sayfasında yayımlanmıştır.

Artırılan sermayeden mevcut paylarına oranla alma hakkını kullanacağını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 459 uncu maddesi hükmü çerçevesinde iştirak taahhütnamesi ile bildiren pay sahiplerinin ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin kalan kısmını teşkil eden 43.500.000 TL tutarındaki sermaye borçlarını 30/04/2021 tarihi mesai bitimi olan saat 17.00’ye kadar Denizbank Maltepe Şubesi TR43 0013 4000 0055 7097 5002 30 nolu Türk Lirası hesabına ödemeleri, sermaye koyma borcunu süresi içerisinde yerine getirmeyen pay sahiplerine “ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür” hükmü çerçevesinde işlem yapılacağı ve temerrüt için Kanunda öngörülen diğer müeyyidelerin harekete geçirileceği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 481 inci maddesi gereğince ilan olunur.

Artırılan sermayeye katılma hakkını kullanacağını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 459 uncu maddesi hükmü çerçevesinde iştirak taahhütnamesi ile bildiren pay sahiplerimiz kendilerine isabet eden sermaye borcu miktarına aşağıdaki alanlara; TC Kimlik Numarası ve doğum tarihlerini girerek ulaşabilirler.İlan Tarihi: 08.03.2021


KORU SİGORTA A.Ş.
Yönetim Kurulu


HIZLI ERİŞİM

0850 340 34 34

numarasından iletişime geçebilirsiniz