Kabul Ediyorum
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için tıklayınız
×
7/24 DESTEK HATTI: 0850 340 34 34

BENİ KORU FERDİ KAZA SİGORTASI

Koru Sigorta beklenmedik kazalara karşı, sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alırken; hayatın her anında hep yanınızda!

ÜRÜN BİLGİSİ

Ferdi Kaza Sigortası taraflarca belirlenen genel ve özel şartlar çerçevesinde ani ve beklenmedik kazalara karşı sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alır. “Beni Koru Ferdi Kaza” sigortası, vefat, daimî sakatlık, tedavi masrafları ve belirlediğimiz ek gündelik tazminat ile hep yanınızda!

 • ANA TEMİNATLAR

   “Beni Koru Ferdi Kaza” sigortası, sizi ve dolaylı olarak ailenizi aşağıdaki teminatlar dahilinde güvence altına alır.

  • Ferdi Kaza Vefat
  • Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık
  • Ferdi Kaza Tedavi Masrafları
  • Kişisel Sorumluluk

  Ferdi Kaza Vefat
  Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

  Ferdi Kaza Sürekli Sakatlık
  Poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimî surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimî maluliyetin kati surette tespitini müteakip, daimî maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B de yazılı nispetler ve şartlar dâhilinde kendisine ödenir.

  Ferdi Kaza Tedavi Masrafları
  Sigortalının poliçe kapsamında yer alan bir kaza sonucunda yaralanması veya sakatlanması durumunda tedavi için yapılan doktor ücreti ile cerrahi işlemler, ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderleri fatura ile belgelenmek kaydıyla poliçede yazılı “Tedavi Masrafları” limitine kadar “Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları” dahilinde tazmin edilir.

  Kişisel Sorumluluk
  “Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları” ve poliçe özel şartları çerçevesinde, sigortalının üçüncü bir şahsın kazara ölümüne veya bedenen yaralanmasına veya üçüncü bir şahıssa ait malın kaybına veya zarar görmesine neden olan hareketi sonucunda, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek hukuki talepler poliçede belirtilen limite kadar karşılanır.

 • EK TEMİNATLAR

  Gündelik Tazminat
  Ferdi Kaza Genel Şartlarının poliçede özel şartlarına aykırı düşmeyen hükümleri saklı kalmak kaydı ile; sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine tedavinin başladığı tarihten itibaren iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar azami 200 gün süreyle poliçede yazılı limitler dâhilinde gündelik tazminat ödenir. Sigortalı kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir.

GENEL ŞARTLAR

 

Hasar ihbar durumunda

Sahip olduğunuz Koru Sigorta poliçelerinizle ilgili olarak bir hasar meydana geldiğinde 7/24 hizmet veren 0850 340 34 34 numaralı çağrı merkezimizi arayınız. Hasar ihbarı sırasında sizden aşağıdaki bilgiler istenecektir.

 • Poliçe numarası
 • Sigortalının ad ve soyadı
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Hasarın mahiyeti

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Ferdi kaza sigortası kapsamında hasar oluşması durumunda hazırlamam gereken belgeler nelerdir?

  • Kaza ile ilgili tutanaklar
  • Veraset ilamı (Vefat halinde)
  • Aile nüfus kaydı (Vefat halinde)
  • Ölüm raporu
  • Hastane kati raporu (Yaralanmalarda)
  • Maluliyet derecesini gösteren hastane kati raporu (Daimî sakatlık hallerinde)

 • Ferdi Kaza Sigortası beni ne gibi durumlara karşı güvence altına alır?

  Örneklemek gerekir ise dışarıda yürürken, evde bir iş ile uğraşırken, merdivenlerden inerken,

  yol kenarındayken başınıza gelebilecek kazalar ile böcek, kene sokması ya da zehirlenme gibi durumlar bu poliçenin teminat konusuna girer. Ecel ile ölüm kaza olarak nitelendirilmediği için “Ferdi Kaza” teminatı kapsamında değerlendirilmez.

BİZE ULAŞIN

HIZLI ERİŞİM

0850 340 34 34

numarasından iletişime geçebilirsiniz